Kontakter

Kontakter og styret f.o.m. årsmøtet Februar 2018:

Olaug Simonsen – leder – Tlf. 905 52 064

Tallak Tallaksen – nestleder – Tlf. 958 86 735 / 38 39 64 31

Ingeborg Caspara Flokenes – sekretær – Tlf. 402 27 885

Gro Reinertsen – årbokredaktør – Tlf. 917 24 404 / 38 39 65 01

Melvin Ausdal – styremedlem – Tlf. 932 90 134

Rune Nilsen – styremedlem – Tlf. 918 48 478 / 38 39 20 46

Glenn Bjørnestad – styremedlem/kasserer – Tlf. 906 52 612 / 38 39 13 95

Andreas Iversen – styremedlem – Tlf. 476 47 604