Kontakter

Kontakter og styret f.o.m. årsmøtet Februar 2020:

Olaug Simonsen – leder – Tlf. 905 52 064

Tallak Tallaksen – nestleder – Tlf. 958 86 735 / 38 39 64 31

Ingeborg Caspara Flokenes – sekretær/kasserer – Tlf. 402 27 885

Osmund Viken – styremedlem – Tlf. 90712252

Tor-Arne Hansen – styremedlem – Tlf. 90796405

Rune Nilsen – styremedlem – Tlf. 918 48 478 / 38 39 20 46

Andreas Iversen – styremedlem – Tlf. 476 47 604

Sigmund Antonsen – årbok representant/styremedlem – Tlf. 92832005