Årbok 2015

Årbok 2015 er nå i salg på servicetorget i Farsund, sparebanken i Lyngdal, og hos medlemmer av styret.