Ballast og vrak i Spindsfjorden

Wenke Moe som har dykket i mange år i farvannet, kommer til Kommunelokalet mandag 17.sept. kl. 1900 og vil fortelle om dette.