Kontakter

Kontakter og styret f.o.m. årsmøtet juni 2021:

Olaug Simonsen – leder – Tlf. 905 52 064  

Tallak Tallaksen – nestleder – Tlf. 958 86 735 

Ingeborg Caspara Flokenes – sekretær/kasserer – Tlf. 402 27 885

Osmund Viken – styremedlem – Tlf. 90712252

Olaug Dåreid Isaksen – styremedlem – Tlf. 99013770

Rune Nilsen – styremedlem – Tlf. 918 48 478 / 38 39 20 46

Torleif Gabrielsen – styremedlem – Tlf. 95189781

Sigmund Antonsen – årbok representant/styremedlem – Tlf. 92832005