2010 – Geirokrossen, Gommelia og skytebanen

Turen startet fra Spind kirke: 10. oktober kl. 1300. Fra kirken gikk turen til Geirokrossen, Gommelia og skytebanen. Spind kommunelokale sees i bakgrunnen.

Turen startet fra Spind kirke: 10. oktober kl. 1300. Fra kirken gikk turen til Geirokrossen, Gommelia og skytebanen. Spind kommunelokale sees i bakgrunnen.

I Gommeliafinnes det rester av gamle kvernhus, oppdemninger og steinsettinger. Man antar at det har vært flere kvernhus ved denne bekken, kanskje 5 stykker.

I Gommeliafinnes det rester av gamle kvernhus, oppdemninger og steinsettinger. Man antar at det har vært flere kvernhus ved denne bekken, kanskje 5 stykker.

Turen foregikk i fantastisk fint høst vær.

Turen foregikk i fantastisk fint høst vær.

Det var god deltakelse; 62 personer.

Det var god deltakelse; 62 personer.