2011 – Tur til Korshamn

Tur til Korshamn.
19. juni 2011 møtte ca. 20 personer på Korshamn skole i noe overskyet, men fint sommervær. Svein-Olav Fredriksen, som er oppvokst her, og har meget god kjenskap til eldre tider, orienterte først om den planlagte turen og generelt om Korshamn og omkringliggende områder/øyer.

Turen gikk fra skolehuset opp til vakthytta/loshytta som brant ned i forbindelse med en skogbrann, men er bygget opp igjen i seinere tid. Ved hytta er det også 2 kompassroser, en 32 streks, datert til tidlig på 1700 tallet. Kompassroser finnes også på andre øyer på utsiden av Korshamn. Vi fortsatte østover og ned dalen til det sør-østligste huset, kalt Støa. På veien passerte vi små dyrkede områder i dalen som var grønnsakshager tilhørende Støa, Ura og huset ved siden.

Turen fortsatte inn mot sentrum, mens vi stoppet stadig og ble fortalt om hvert hus sin eier og ofte byggherre med mere. Samt om totalt 3 fiskeribedrifter og rekefabrikk på Korshamn siden, og hermetikk-fabrikk på andre siden av sundet. Kort stopp ved butikken der Jørn serverte is, videre til Rorbuene og Kapellet. Der rorbuene er bygget var det tidligere sagbruk, tømmer ble fraktet dit på lektere. Opp snarveien til skolen der vi hadde kaffe og mat. Svein-Olav orienterte om hendelser og historier fra tidligere tider, og om flere loser og losenker i Korshamn. En dag skal det ha omkommet 5 loser i et veldig uvær. Han viste blant annet også foto, bilder og gjenstander fra den tiden, som kassabok, loskikkert, kompass og losbok (kursbok) for område Oslo til Bergen, samt skipsførersertifikat og styrmannssertifikat for seil og damp skip tilhørende lokal los. I Korshamn var også produksjon av Nypepulver.

32 streks kompass rose ved vakthytta

32 streks kompass rose ved vakthytta

Støa. Det fortelles at de som levde her hadde en ku i kjelleren.

Støa. Det fortelles at de som levde her hadde en ku i kjelleren.

Vakthytta til venstre, utskikt mot sør-øst over Sæli og Markøy med gammelt kullfyr. Tidliger var begge øyene bebodd, men nå ingen, kun sommergjester i Sæli.

Vakthytta til venstre, utskikt mot sør-øst over Sæli og Markøy med gammelt kullfyr. Tidliger var begge øyene bebodd, men nå ingen, kun sommergjester i Sæli.