2014 – Høst

Høst 2014 – Tur til Skarstein – Stueland – Vasdal – Lyngsvåg

5. oktober kl. 1300 møtte en stor gjeng på Skarstein. Turen gikk i fint, stille og mildt høstvær opp Skarsteinskleiva. Korte stopp med informasjone underveis, bl.a. en kyreundergang i øvre del av kleiva ble undersøkt. Turen gikk videre til Stueland, og ned mot Stuelandstranda, der «rige» Teis, morfar til Teis Lundegaard levde. Eivind Johannessen som i dag har denne eiendommen, fortalte om garden og slekta, og påpekte murer, hustufter og gamle eikestuer.

Foto: T.Tallaksen

Utsikt ned mot Rosfjorden, fin gammel steinhage (frukthage) til venstre i bildet.

Foto: T.Tallaksen

eikrysset på Stueland, med hus og løe i bakgrunn.

Foto: T.Tallaksen

Matpause med kaffi på jordet foran huset i Vasdal. Kjentfolk orienterte om siste fastboende familie her, Hans Vasdal. Solgt og fraflyttet ca. 1960.

Turen fortsatte ut til fylkesveien, kjerrevei over til Lyngsvåg, hvor bildet over er tatt, vider på kjerrevei/sti over til Skremmestø og til Skarstein.

Turen fortsatte ut til fylkesveien, kjerrevei over til Lyngsvåg, hvor bildet over er tatt, vider på kjerrevei/sti over til Skremmestø og til Skarstein.