2015 – Berghøydne – Kårigstadbakken – Abelviga – Børnestrånna

Møteplassen var i krysset med veien opp til Kårigstad

Møteplassen var i krysset med veien opp til Kårigstad

 

 

Høstturen var 4.oktober i fint høstvær, med god temperatur.

Nils Salvigsen var turlos. Han fortalte om tiden før veien ble laget. Da var det ridesti til Kårigstad, (før ca. 1900), og kjerre / karjol måtte settes igjen på Kollevoll når folk skulle heim til Kårigstad.

 

 

Gammel sti mellom gamle grantrær

Gammel sti mellom gamle grantrær.

Veien over Abelviga.

Veien over Abelviga.

Veien til Sandviga og Sultelia er fint opparbeidet.

Veien til Sandviga og Sultelia er fint opparbeidet.

Fine gamle stein gjerder og gjennomgang.

Fine gamle stein gjerder og gjennomgang.

Stien fra Sultelia til Børnestranda er grei å gå, men en del trefall og tilgroing fins.

Stien fra Sultelia til Børnestranda er grei å gå, men en del trefall og tilgroing fins.